Сообщение # 1 | 18:44:15
Помогите пожалуйста с кодом. не понимаю нифига. как правильно <if($USER_LOGGED_IN$)?> для формы входа.

Код
<?if($USER_LOGGED_IN$)?>

<div class="userbox uinfo">
<div id="userbox" class="">
<div class="avatar"><img src="/noavatar.png" alt="djsensei"></div>
<p><span>$USER_FULL_NAME$ </span> <i class="fa fa-angle-down"></i></p>
</div>
<div class="drop" id="usermenu" style="display: none;">
<ul class="reset">
<li><a href="/"><i class="fa fa-eye-slash"></i>Непрочитанное</a></li>
<li><a href="/"><i class="fa fa-comments-o"></i>Последние комментарии</a></li>
<li><a href="/"><i class="fa fa-bar-chart"></i>Статистика</a></li>
<li><a href="/" class="foot"><i class="fa fa-newspaper-o"></i>Добавить новость</a></li>
</ul>
<ul class="reset">
<li><a href="/"><i class="fa fa-user"></i>Мой профиль</a></li>
<li><a href="/"><i class="fa fa-bookmark"></i>Мои закладки <span class="counts">0</span></a></li>
<li><a href="/"><i class="fa fa-envelope"></i>Сообщения <span class="counts green">0</span></a></li>
<li><a href="/" class="foot exit"><i class="fa fa-power-off"></i>Выход</a></li>
</ul>
<div class="v"></div>
<div class="clr"></div>
</div>
</div>

<?else?>

<div class="userbox uinfo no-logged">
<div id="userbox" class="">
<p>Вход <i class="fa fa-angle-down"></i></p>
</div>
<div class="drop" id="usermenu" style="display: none;">
<div class="form">
<form method="post" action="">
<ul class="reset">
<li><label for="login_name"><i class="fa fa-user"></i> Логин:</label>
<input type="text" name="user" value="" id="login_name"><i class="fa fa-pencil"></i></li>
</ul>
<ul class="reset">
<li>
<label for="login_password"><i class="fa fa-lock"></i> Пароль:</label>
<input type="password" name="password" id="login_password"><i class="fa fa-pencil"></i><br>
<a href="$REMINDER_LINK$">Забыли пароль?</a>
</li>
</ul>
<div class="clr"></div>
<input type="submit" onclick="submit();" value="Войти" class="submit">
<a href="$REGISTER_LINK$" class="reg">Регистрация</a>
<div class="foot">
Войти с помощью:

</div>
<input name="login" type="hidden" id="login" value="submit">
</form>
</div>
<div class="v"></div>
</div>
</div>

<?endif?>

Сообщение отредактировал webanet - Воскресенье, 26 Мар 2017, 19:58:07